Start

Vad är direktupphandlingsgränsen för upphandling av bemanningstjänster för vård- och omsorg?

Hej,

Jag har en fråga angående direktupphandling för sociala tjänster. Min tolkning är att upphandlingar av bemaningstjänster inom vård och omsorg exempelvis bemanning av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och övrig vårdpersonal omfattas av de förhöjda direktupphandlingsgränserna (7 802 550 kronor enligt LOU) för sådana tjänster som anges i Bilaga 2 – förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Jag har gjort denna tolkning då CPV koden för exempelvis förmedling av vårdpersonal 79624000-4 ligger under kategori 872 som rör rekrytering och urval av personal.

Jag skulle uppskatta om ni kunde bekräfta att denna tolkning är korrekt.

Tack på förhand

JJ

Publicerad 24 maj 2022

Hej,

Vi gör samma tolkning som du.

Av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår de CPV-koder som omfattas av det förenklade regelverket som trädde i kraft den 1 februari 2022.

Där framgår bland annat att CPV-koden 79624000–4 (förmedling av vårdpersonal) omfattas av bilagan. Även CPV-koderna 79622000–0 (tillhandahållande av hemtjänstpersonal), 79625000–1 (förmedling av läkare), 98513100–3 (bemanningstjänster för enskilda) och 85141200–1 (sjukskötersketjänster) omfattas av bilagan och ska därmed upphandlas enligt de förenklade regelverket.

Direktupphandlingsgränsen för dessa tjänster är detsamma som tröskelvärdet, det vill säga cirka 7,8 miljoner kronor. Överstiger upphandlingens värde direktupphandlingsgränsen så ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – detta kapitel gäller för upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2
  • 19 a kap. 2 § LOU – när upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 får direktupphandling användas om upphandlingens värde beräknas understiga tröskelvärdet.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

25 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.