Start

Är det tillåtet för ett kommunalt fastighetsbolag att subventionera hyresnivån till en förvaltning?

Publicerad 07 oktober 2022
Får ett kommunalt fastighets AB subventionera hyresnivån till ett kommunal förvaltning? Det vill säga underlåta att ta ut marknadsmässig hyra för en lokal där kommunal verksamhet ska bedrivas?

Kent Fält

Publicerad 07 oktober 2022

Hej Kent,

Tack för din fråga! Det stämmer att man ska bli vaksam på statsstödsreglerna när hyror subventioneras. Vi tolkar din fråga som att den gäller en situation där den kommunala förvaltningen hyr en lokal av ett kommunägt aktiebolag. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat din fråga, eller om du undrar något mer.

Utgångspunkten är att användandet av offentliga medel på ett sätt som gynnar ett visst eller vissa företag/branscher är förbjudet, om det påverkar samhandeln och är konkurrensbegränsande. Även de medel som kommer från ett kommunalt bolag räknas som offentliga. Vad som däremot är tveksamt i ditt fall är om hyresgästen (stödmottagaren), som beskrivs som del i förvaltningen, omfattas av företagskriteriet.

Den statsstödsrättsliga definitionen av ett företag är en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet oberoende av dess rättsliga ställning och oberoende av hur verksamheten finansieras. Det finns heller inte något krav på att verksamheten ska gå med vinst för att den ska betraktas som ekonomisk. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör en ekonomisk verksamhet. Detta innebär att delar av vad en kommun ägnar sig åt utgör ekonomisk verksamhet. Det har dock fastslagits att myndighetsutövning inte utgör ekonomisk verksamhet, så svaret på din fråga beror helt på vilken del av kommunen som hyr lokalen.  

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om företagskriteriet och vad det innebär.

Källhänvisning
Artikel 107.1 i EU:s funktionsfördrag (FEUF) – stöd som ges med hjälp av offentliga medel är förbjudet om det gynnar vissa företag eller branscher.

Vänliga hälsningar,

Frida

Jurist

13 oktober 2022 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.