Start

Måste vi använda de sanktioner som finns i avtalet, exempelvis viten, eller är det ok att låta bli?

Hej, jag har fått påtryckningar som innebär att vi inte ska ta ut avtalsenliga viten. Som f d upphandlare känns det både fel och inte alls bra. Upphandlingsförutsättningarna innehåller vitesdelar, så om vi inte tar ut viten när det är aktuellt så strider ju det bl a mot likabehandlingsprincipen...? Något mer jag kan hänvisa till när jag vill att vi ska följa avtalsvillkoren (alldeles särskilt i det här fallet där leveransen brister å det grövsta).

Nyfiken

Publicerad 18 november 2022

Hej Johanna,

Precis som du skriver i din fråga är det viktigt att följa de avtalsvillkor som finns och därmed även vid behov använda avtalsenliga sanktioner, så som exempelvis vite, utifrån den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling. Detta eftersom vissa leverantörer kan ha tagit höjd för sanktionerna i samband med utformningen av sitt anbud och kalkylerat in risken i sitt anbudspris.

Utöver detta är det även viktigt att tillämpa avtalsvillkoren då ett frångående skulle kunna innebära en ändring av avtalet. För att det ska vara möjlighet att ändra ett upphandlat ramavtal eller kontrakt krävs att ändringen har stöd i någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9-14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Om ändringen inte har stöd i någon av ändringsbestämmelserna kan avtalet efter ändringen ses som ett helt nytt avtal som skulle ha upphandlats utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen.

Förutom att det skulle kunna strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna och vara en otillåten ändring är det även viktigt att använda de sanktionsmöjligheter som finns reglerade i avtalet för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor. Om sanktionerna inte tillämpas i ett avtal ökar risken för att i kommande upphandlingar få in oseriösa leverantörer som inte tagit hänsyn till ett eventuellt vite i sina anbud och som utifrån det kanske kan lämna ett lägre anbudspris än de leverantörer som kalkylerat med risken redan i samband med anbudsinlämning.

Läs mer
Läs mer om vikten av avtalsuppföljning samt vad man bör tänka på vad gäller vite i inläggen Måste en upphandlande myndighet följa upp avtal?, Hur sätter man effektiva viten? samt Vad bör man tänka på när man begär vite? i vår Frågeportal.

På vår webbplats hittar du ytterligare information om vikten av att följa upp upphandlingen för att säkerställa en god affärsrelation samt praktiskt stöd för hur man genomför uppföljningen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

22 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.