Start

Miljöspendanalys LCA-metod - Defaultvärden

Publicerad 22 december 2022
Hej,
Jag har tagit del av er fil Miljöspendanalys (process-LCA) 2021 och kopplat indikatorer till vår kommuns kategoriträd. När vi kommer till kategorin Byggmaterial använder jag ett defaultvärde för Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial eftersom mer specifika indikatorer saknas på flertalet underkategorier.
Defaultvärdet här är väldigt högt medan de specifika indikatorer som anges är mycket lägre. Det som höjer den är antagligen sand och grusprodukter.
Kommunens Co2-utsläpp på just Byggmaterial skulle i så fall vara enorma baserat på den höga spend vi har på området. Då det inte finns specifika indikatorer för flertalet av våra underkategorier - hur rekommenderar ni att vi gör?

Danielle

Publicerad 22 december 2022

Hej
Tack för din fråga!
Först en kort orientering för övriga läsare. I miljöspendanalysens kategoristruktur (LCA-versionen) finns (som nivå 2) kategorin Förbrukningsmaterial. Som kategorier på nivå 3 finns katerogierna Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial och Trävaror och slöjdträ och Elmaterial, kablar,armaturer, ljuskällor och Färger, lim och tapeter och Kemikalier, labb-kemikalier, städkemikalier och Växter och växtmaterial samt några fler kategorier.
Under respektive nämnda kategorier finns ett antal fler underkategorier (som då alltså utgör kategorinivå 4). På nivå 4 finns indikatorer för klimatbelastning per krona. Klimatindikatorer finns inte för alla kategorier på nivå 4 utan för ett urval av dem. På nivå 3 finns indikatorer för alla kategorier. Indikatorer på nivå 3 är ibland specifikt framtagna och ibland tagna från en av de underliggande kategorierna (från nivå 4). Indikatorerna på nivå 3 kallar vi för defaultindikatorer eller defaultvärden. Nu över till svaret på frågan.

Det är korrekt att defaultvärdet för kategorin Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial är vald utifrån sandprodukter och att den indikatorn är hög i förhållande till andra underliggande (nivå 4) kategorier. Under kategorin Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial finns 46 underliggande kategorier som har klimatindikatorer.

Som för alla spendanalyser och kategorianalyser är också miljöspendanalys ett arbete med stegvisa approximationer som successivt bygger en bättre överblick och förståelse av inköpen. Som frågan antyder är det, för att få en bra analys, viktigt att beskrivningen av de indikatorer som används ungefärligen motsvarar de kategorier som köps. Det är med andra ord viktigt med matchningen mellan inköpen och indikatorerna.

Första steget är att se på de kategorier på nivå 4 som har indikatorer om någon av dessa ger en bättre matchning mot det som köps. Som jag tolkar frågan så saknas indikatorer under Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial för att matcha det som köps i det aktuella fallet. Som steg två kan då andra närliggande kategorier (på nivå 3) och deras underkategorier (nivå 4) undersökas för att se om det finns bättre matchningar. (Se första stycket vilka näraliggande andra kategorier på nivå 3 som finns. Där finns cirka 40 andra indikatorer på nivå 4.) Som tredje steg kan kategorierna på den överliggande nivån (nivå 2) undersökas. Kan det under någon av dessa kategorier finnas en tillräckligt bra matchning?

Om det inte alls finns någon matchning mellan era underkategorier och kategorier i miljöspendanalysen som har indikatorer (alltså på nivå 4) så försök att hitta kategorier utan indikatorer, på nivå 4 som ger en tillräckligt bra matchning. E-posta oss de kategorier på nivå 4 som ni saknar indikatorer för. Ange även klassificeringen för respektive kategori, då menas klassificeringen som kallas "Utbyggd CPV-kod" (kolumn D) och "CPV benämning" (kolumn E) samt radnummret (i excelfilen). Vi tar tacksamt emot sådana önskemål för att successivt kunna förbättra miljöspendanalysens träffsäkerhet.

Ett alternativ är att låta en konsult som är expert på bokförings-LCA arbeta fram de indikatorer som behövs. Det är då viktigt att framtagning av indikatorer sker enligt Upphandlingsmyndighetens metodbeskrivning för hur indikatorer för miljöspendanalys kan tas fram.

Lycka till och hör gärna av er om de indikatorer ni saknar.
Med vänliga hälsningar

Jens

09 januari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.