Start

Kan grön i WWF fiskguide anses som tillräckligt bevis för uppfyllnad av 10399:2?

Kan grön i WWF fiskguide anses som tillräckligt bevis för uppfyllnad av UHM kriterium 10399:2?

Fredrik

Publicerad 13 april 2023

Hej Fredrik,

Alla våra hållbarhetskriterier syftar till att underlätta upphandling och beställning av hållbarare varor och tjänster. Det är även en fördel om det är tydligt för marknadens potentiella leverantörer vilken prestanda som ska levereras till kunden om leverantören vinner kontraktet.

När det gäller kravID 10399:2 lyder kriterieformulering och förslag på bevis enligt nedan:

"Kriterietext
Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma från livskraftiga bestånd som upprätthålls genom ett uthålligt uttag där fisk- och skaldjursresurser inte överexploateras.
Dessutom ska följande krav uppfyllas:
  • Strukturen, produktiviteten och mångfalden i ekosystemet ska bevaras genom att valda fiskeredskap är anpassade för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.   
  • Det aktuella fisket ska ha en ändamålsenlig förvaltning. Det kan exempelvis ske genom en förvaltningsplan eller annat system för beståndsuppskattning och rådgivning som kan inkludera överenskommelser kring åtgärder om beståndet minskar.
Förslag till bevis
  • Certifiering med tillhörande märkning som uppfyller kravet, exempelvis MSC eller KRAV.
  • Annan dokumentation som bevisar att kravet uppfylls.
Leverantören ska på begäran av den upphandlande myndigheten lämna bevis att kravet är uppfyllt under anbudsprövningen."

Förslag på bevis för detta kriterium ligger på produktnivå med förslag på märkningar. Anledningen till dessa förslag är att det finns andra kravID om prestanda motsvarande arter och fisken i WWF:s Fiskguide efterfrågas av kunden. Dessutom har inte WWF:s Fiskguide utvärderats som förslag på bevis för 10399:2 av referensgruppen som arbetat med kriterieförvaltningen.

Enligt WWF sker deras bedömning på följande sätt
"WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in.
En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.
"

Om en upphandlande myndigheten själva gör bedömningen att WWF:s regler för bedömning av fisken med grönt ljus i Fiskguiden motsvarar kravställningen i 10399:2 kan grönt ljus i Fiskguiden accepteras som bevis. Då skulle Fiskguiden räknas som "Annan dokumentation som bevisar att kravet uppfylls".

Om något är oklart vänligen återkom.

Bästa hälsningar
/Monica


Monica

Hållbarhetsspecialist

17 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.