Start

Finns det en beloppsgräns för att få använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Vår leverantör kommer avveckla sin verksamhet, så vi vill köpa en del produkten enligt kap 6 17§, pkt 4. Finns det någon beloppsgräns på hur mycket vi får köpa enligt det i paragrafen refererade förfarandet?

Olof

Publicerad 17 april 2023

Hej Olof,

Nej, det finns ingen övre beloppsgräns att ta hänsyn till vid ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det viktigaste är att förutsättningen för att få använda förfarandet, i det här fallet möjligheten att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör har gått i likvidation, är uppfyllda.

Om värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet finns motsvarande möjlighet att genomföra en direktupphandling för köpet.

Läs mer om förutsättningarna att få använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid upphandling av varor till förmånliga villkor i inlägget Anskaffning av varor på särskilt förmånliga villkor när en leverantör upphör med sin verksamhet i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjlighet att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid upphandling av varor i vissa fall
  • 19 a kap. 5 § LOU – möjligheten att direktupphandla om värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet och förhållandena motsvarar de förhållande som enligt 6 kap. 17-19 §§ gör det möjligt att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.