Start

Hur räknas tidsfristen för avtalsspärren vid en frivillig förhandsinsyn?

För upphandling som överstiger tröskelvärdet, så kallad EU-upphandling, ska som jag förstår meddelande om frivillig förhandsinsyn publiceras i TED så väl som nationell upphandlingsdatabas.

Från vilken dag ska avtalsspärren räknas, ifrån när;

1) annonsen skickas för publicering
2) annonsen blir publicerad i nationell databas
3) annonsen blir publicerad i TED

Peter

Publicerad 02 juni 2023

Hej Peter,

Vi har brutit ut din följdfråga och vårt svar från det ursprungliga inlägget Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn?.

Det stämmer att om den upphandlande organisationen vill tillämpa bestämmelserna om frivillig förhandsinsyn vid en upphandling som överstiger tröskelvärdet ska annonsen publiceras både nationellt i en registrerad annonsdatabas och i Tender Electronic Daily (TED).

I sammanhanget är det viktigt att känna till att annonsen som huvudregel inte får publiceras nationellt innan den har blivit publicerad i TED. En upphandlande organisation får dock offentliggöra innehållet efter 48 timmar från det att TED har bekräftat att annonsen har tagits emot trots att det inte har kommit en underrättelse om att annonsen har blivit publicerad.

Tidsfristen för avtalsspärr vid en frivillig förhandsinsyn räknas från dagen då annonsen har publicerats. Det framgår dock varken av lagen eller dess förarbeten om denna dag avser publiceringen i TED eller i den nationella databasen. Eftersom den upphandlande organisationen får publicera annonsen nationellt efter 48 timmar från det att TED har bekräftat att annonsen har tagits emot, oavsett om annonsen har publicerats i TED eller inte, bör det i alla fall senast vara vid den tiden som avtalsspärren börjar räknas. För att inte riskera att ha för kort avtalsspärr bör den upphandlande organisationen därför lägga på ytterligare minst två dagar till avtalsspärren.

Källhänvisningar
  • 2 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – en annons om upphandling enligt 10 kap. LOU ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering
  • 10 kap. 5 a § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:66) om upphandlingsstatistik
  • 9 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – regler för när innehållet i annonsen om upphandling får publiceras nationellt
  • 20 kap. 3 § lag LOU – vid annonsering enligt 10 kap. 5 § för den upphandlande organisationen inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

09 juni 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.