Start

Vad är skillnaden på takpris och takvolym och vad händer om anbudet överstiger det angivna värdet?

Publicerad 20 juni 2023
Om en upphandlande part angett ett takpris för hela anbudsperioden, men ber om att anbudslämnaren ska ange priser beräknat per år, hur vet man om ett anbud ska diskvalificeras? Kostnaden per år kan ju variera. Blir ett anbud där priset per år överstiger takpriset dividerat på avtalsperioden automatiskt diskvalificerat?

Sofia

Publicerad 20 juni 2023

Hej Sofia,

Inledningsvis kan nämnas att det är en skillnad mellan det som kallas för takpris och det som kallas för takvolym.

Vad är ett takpris?
Med takpris menas som regel ett obligatoriskt krav som innebär att priser över en viss nivå inte accepteras. Om det finns ett obligatoriskt krav om takpris ska anbud över denna nivå som utgångspunkt förkastas i enlighet med likabehandlingsprincipen.

Vad är en takvolym? 
Takvolymen utgör en gräns för vad den upphandlande organisationen maximalt kan köpa från ett ramavtal. Enligt praxis är ramavtalet utan verkan, i upphandlingsrättslig mening, när takvolymen uppnåtts. Kontrakt som ingås därefter har därför normalt inte något upphandlingsrättslig koppling till ramavtalet. Det innebär att kontraktet som huvudregel ska bli föremål för en ny annonserad konkurrensutsättning. Om detta inte sker och det inte finns något tillämpligt undantag för direktupphandling kan tilldelningen av kontraktet utgöra en otillåten direktupphandling. En takvolym kan anges i form av antingen en kvantitet (mängd) eller ett värde.

Den angivna takvolymen har alltså ingen direkt koppling till de anbud som lämnas i upphandlingsprocessen och det är därför som regel inte tillåtet för en upphandlande organisation att förkasta ett anbud enbart för att det lämnade priset totalt sett kommer att överstiga den angivna takvolymen över tid.

Be om ett förtydligande om det är otydligheter i upphandlingsdokumenten!
Om det är oklart om det värde som anges i upphandlingsdokumenten är ett takpris eller en takvolym rekommenderar vi att ni ställer frågan till den upphandlande organisation som genomför den aktuella upphandlingen och ber om ett förtydligande.

Läs mer
Läs mer om skillnaden mellan takpris och takvolym i inläggen Kan en upphandlande organisation använda takpris? och Vilken volym ska anges vid upphandling för att ingå ramavtal? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 juni 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.