Start

Kommer direktupphandlingsgränsen för upphandling av konst också att ändras 1 januari 2024?

Hej ändras även gränsvärdet 2024 för undantaget i LOU "direktupphandling av konst".

MagnusW

Publicerad 25 november 2023

Hej Magnus,

Inledningsvis bör nämnas att det inte finns något undantag från upphandlingslagstiftningen vid en upphandling som avser konst. Det innebär att direktupphandlingsgränsen för en konstupphandling som utgångspunkt är den direktupphandlingsgräns som gäller för varor och tjänster, det vill säga 700 000 kronor när upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om upphandlingen avser en sådan tjänst som omfattas av bilaga 2 till LOU, exempelvis konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar (CPV-kod 92310000–7), konstverk (CPV-92311000-4) och skulptörstjänster (CPV-kod 92312239–2) är direktupphandlingsgränsen dock numera 8 109 450 kronor.

I sammanhanget kan nämnas att om syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation så finns det ett undantag från skyldigheten att annonsera upphandlingen. Det undantaget kan vara tillämpligt oavsett värdet på upphandlingen.

Läs mer
Läs mer om vad det innebär att vissa CPV-koder för tjänster kopplat till konst omfattas av bilaga 2 till LOU och därmed den högre direktupphandlingsgränsen samt när undantaget från annonseringsskyldigheten blir tillämplig i inläggen Omfattas ett konstuppdrag, inklusive slutresultatet, av bilaga 2 till LOU? och Får man direkttilldela en konstnär ett konstuppdrag eller måste man genomföra en upphandling? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

27 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.