Start

Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) till en koncern

Publicerad 08 januari 2024
Kan de-minimis ges även till stora koncerner som inte faller under SMF definitionen?

Affärscoach

Publicerad 08 januari 2024

Hej,

Av artikel 3 punkten 2 i den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning (EU) 2023/2381) framgår att det totala stödet per medlemsstat till ett enda företag inte får överstiga 300 000 euro under en treårsperiod.

Vilka kriterier som gäller vid en bedömning av frågan om en ekonomisk verksamhet bedrivs inom ramen för ett enda företag vid tillämpningen av den allmänna de minimis-förordningen framgår av artikel 2 punkt 2 i denna förordning.

Av beaktandeskäl 5 till den allmänna de minimis-förordningen framgår att kriterierna för när två eller flera företag i samma medlemsstat bör anses vara ett enda företag har valts ut från kriterierna för definitionen av ”anknutna företag” i definitionen av små och medelstora företag (SMF) i kommissionens rekommendation 2003/361/EG och i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Den allmänna de minimis-förordningens kriterier för vad som ska räknas som ett och samma företag är dock tillämpliga på såväl små som medelstora och stora företag. Det innebär att alla enheter som har minst en av de förbindelser till varandra som framgår av artikel 2 punkt 2 i den allmänna de minimis-förordningen – oberoende av storlek – betraktas som ett enda företag vid tillämpningen av regeln om stöd av mindre betydelse. Därmed är det inte – ur ett statsstödsrättsligt perspektiv – det enskilda företagets storlek som har betydelse för dess möjlighet att motta de minimis-stöd.

Läs mer
KällhänvisningChristian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.