Start

Hur ska allmänna de minimis-förordningens treårsperiod beräknas?

Publicerad 11 januari 2024
Hej,

I kommissionens nya allmänna de minimis-förordning (EU) 2023/2831 har man ändrat skrivningen till tre år mot den tidigare skrivningen tre beskattningsår. Hur ska man beräkna treårsperioden enligt 2023/2831? Ska man fortsätta räkna beskattningsår som tidigare, tre år i dagar bakåt från beslutsdatum eller ska man räkna på något annat sätt? Vad är tanken med ändringen ?

Linda

Publicerad 11 januari 2024

Hej Linda,

I de tidigare förordningarna om stöd av mindre betydelse beräknades treårsperioden utifrån de beskattningsår som gällde för det företag som mottog stödet. Begreppet beskattningsår finns, som du skriver, inte kvar i det nya regelverket vilket innebär att kalenderår kommer att gälla för alla stödmottagare.

Av artikel 3, punkterna 2 och 3 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 (den allmänna de minimis-förordningen) framgår att den treårsperiod som avses ska utgå från den tidpunkt då den lagliga rätten till stödet överfördes till företaget enligt tillämplig nationell lagstiftning oavsett dagen för utbetalning av stödet till företaget. För det fall stödmottagaren får rätt till stödet från dagen för beslutet (genom ett gynnande förvaltningsbeslut) så är det alltså ingen skillnad mot hur du gjort tidigare.

Någon uttrycklig motivering till denna förändring kan inte utläsas ur förordningen. Det ligger dock nära till hands att anta att kommissionen avsett förenkla medlemsstaternas tillämpning av denna bestämmelse eftersom beskattningsår kan vara olika såväl mellan medlemsstaterna som mellan olika företag.

Läs mer
Källhänvisning

Christian

Jurist

15 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.