Start

Gäller samma regler avseende ändring av LOV-avtal som ändring av LOU-avtal?

Hej!
Gäller samma regler avseende hur man får ändra ett LOV-avtal som i LOU, d v s får man göra väsentliga ändringar under avtalstiden?

Jane

Publicerad 27 mars 2024

Hej Jane,

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innehåller inga bestämmelser som ändringar av avtal likt lagen om offentlig upphandling (LOU). När en upphandlande organisation har tecknat avtal med en leverantör inom ramen för ett valfrihetssystem gäller den allmänna avtalsrätten. Möjligheten till ändringarna behöver därför som utgångspunkt framgå av förfrågningsunderlaget eller avtalet. Villkoren måste även ändras i samma utsträckning för samtliga leverantörer med anledning av likabehandlingsprincipen.

Det är viktigt att leverantörerna ges information om eventuella villkorsändringar i god tid för att kunna anpassa sina verksamheter. Det är också viktigt att det framgår av förfrågningsunderlaget eller avtalet vad som gäller i det fall en leverantör inte accepterar villkorsändringarna.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller när villkoren i ett valfrihetssystem ändras under löptiden i inlägget Behöver befintliga leverantörer i ett valfrihetssystem ansöka igen när villkoren i FFU uppdateras? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop 2008/09:29 s. 62-63 – det måste framgå hur avtalsvillkor kan ändras och om större förändringar görs av förfrågningsunderlaget måste avtalen omförhandlas med befintliga leverantörer
  • prop 2008/09:29 s. 138 – kravet på likabehandling innebär att om den upphandlande organisationen ändrar i förfrågningsunderlaget måste villkoren för befintliga leverantörer ändras i samma utsträckning, varför det är lämpligt att den upphandlande organisationen i avtalet reglerar frågor om ändring och utträde.
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

03 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.