Startsida

Hemtjänst och delegerad hälso och sjukvård i Alingsås kommun

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Alingsås kommun erbjuder alla som beviljas hemtjänst möjlighet att välja utförare enligt LOV. Godkända hemtjänstutförare erbjuder både service och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Åtgärdande av trygghetslarm kan utförare i vissa fall välja bort. Utförare kan välja att arbeta i hela kommunen eller i en eller flera av kommunens fem geografiska områden. Det är möjligt att ange ett kapacitetstak. Natten kvarstår i kommunens regi mellan 22.00-07.00. Alla utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Alingsås kommun
Kommun
Alingsås kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2024-03-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2023.272 VON

Kontaktperson