Startsida

Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2022-04-05

Uppdraget omfattar insatser till personer, oavsett ålder, i Huddinge kommun som har biståndsbeslut om hemtjänst samt ledsagning och avlösning för personer över 18 år. Insatserna ges enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Insatser ska utföras mellan 07.00 och 22.00 under årets alla dagar inom valt etableringsområde. Observera att delegerad hemsjukvård inte ingår.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Huddinge kommun
Kommun
Huddinge kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2022-04-05
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPP-2021/006

Kontaktpersoner