Startsida

LOV Ledsagarservice, ledsagning och avlösarservice

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Omsorgsnämnden i Kävlinge kommun inbjuder härmed utförare att ansöka om godkännande, att för kommunens räkning, utföra ledsagarservice, avlösarservice och ledsagning enligt LSS och SoL. Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Ett ickevalsalternativ kommer att finnas kvar parallellt med att privata utförare godkänns enligt LOV. Ytterligare information kan hämtas på kommunens webbplats (https://www.kavlinge.se/). Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Kävlinge kommuns valfrihetssystem för ledsagarservice, avlösarservice och ledsagning enligt SoL och LSS!

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Kävlinge kommun
Kommun
Kävlinge kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2023-02-17
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
ON 2022/156

Kontaktperson