Startsida

Särskilt boende för äldre i Norrtälje, LOV

Senast uppdaterad: 2023-11-03

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård samt omsorg, beslutade 2012-12-20 att införa LOV inom särskilt boende. Bakgrunden till beslutet är att valfriheten inom kommunen skall öka samt att stimulera utveckling och nyetablering av lokala och externa företag.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Region
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-09-27
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2020-000308-739

Kontaktpersoner