Startsida

Familjerådgivning LOV

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Uppdraget omfattar familjerådgivning till Lidingö stads invånare. Med familjerådgivning menas samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Samarbetssamtal ingår inte i uppdraget utan ska hänvisas till enhet resurs- och samordning inom omsorgs- och socialförvaltningen, Lidingö stad. Lidingö stad ska sörja för att familjerådgivning kan erbjudas de som begär det genom kommunens försorg eller annars genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare i enlighet med 5 kap. 3 § 2 st, Socialtjänstlagen (2001:453).

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lidingö stad
Kommun
Lidingö stad
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2023-08-31
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
LS 2024/36

Kontaktperson