Startsida

Vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård 2024

Senast uppdaterad: 2024-01-05

Det fria vårdvalet av vårdgivare inom allmän barn- och ungdomstandvård har gällt sedan 2004. Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade i november 2012 att allmän barn- och ungdomstandvård ska ingår i LOV, lagen om valfrihetssystem. Regionen inbjuder leverantörer att ansöka om deltagande.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Norrbotten
Region
Region Norrbotten
Verksamhetsområde
  • Tandvård
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
NLL 01033-2023

Kontaktperson