Startsida

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Uppdraget omfattar primär hörselrehabilitering som en helhet innefattande behovsbedömning, utprovning och förskrivning av hörapparat samt andra hörseltekniska hjälpmedel enligt särskilda anvisningar, service samt andra insatser som information om hörselnedsättning och tinnitus, orsaker och konsekvenser. Det finns en framtagen regelbok för vårdvalet. Alla vårdgivare som uppfyller kraven i regelboken kan beviljas auktorisation. Det innebär att det kan finnas flera vårdgivare för patienterna att välja på. Information om hur auktorisationsprocessen går till finns i regelboken.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Östergötland
Region
Region Östergötland
Verksamhetsområde
  • Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
  • Rehabilitering
Startdatum
2023-09-21
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
LiÖ 2012-8391

Kontaktperson