Startsida

Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Sörmland

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Sörmland
Region
Region Sörmland
Verksamhetsområde
  • Tandvård
Startdatum
2022-12-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
IN-IN20-0432-03

Kontaktperson