Startsida

Hälsoval Sörmland

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Regelbok för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland anger villkor, förutsättningar och krav för deltagande i Sörmlands vårdval, benämnt Hälsoval Sörmland. Häri anges krav på vårdgivaren, tjänsten samt ersättningsmodellens utformning. Vidare innehåller Regelboken föreskrifter kring IT, uppföljning och listningsregler. I Regelboken finns också ett avtal som reglerar parterna inbördes rättigheter och skyldigheter.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Sörmland
Region
Region Sörmland
Verksamhetsområde
  • Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.
Startdatum
2023-12-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RS-LED23-1186-7

Kontaktperson