Startsida

Boende med särskild service för barn och ungdomar LSS/LOV

Senast uppdaterad: 2020-05-04

Uppdraget innebär att, dygnet runt, årets alla dagar, tillhandahålla insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS. I uppdraget ingår även att tillhandahålla basal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, till och med sjuksköterskenivå. Insatsen ges till barn och ungdomar som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. Insatsen enligt detta uppdrag avser att erbjuda boende utanför föräldrahemmet och omfattar inte familjehem. Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att få leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. Insatsen omfattar omvårdnad.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Täby kommun
Kommun
Täby kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt LSS
Startdatum
2018-03-27
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr SON 2018/33-79

Kontaktperson