Start

Bidrag och utlysningar för innovationsprojekt

Det går att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer, både i Sverige och inom EU. Det är fullt möjligt att få bidrag till innovationsupphandlingar även om upphandling inte tydligt står i utlysningstexten.

Undersök möjligheterna till finansiering 

Det kan vara bra med extra finansiering om du vill genomdriva ett innovationsupphandlingsprojekt – du kan exempelvis behöva resurser till en förstudie eller välja att betala ersättning till deltagande leverantörer inom ramen för en upphandling. Tänk på att du även kan söka medel tillsammans med andra. Undersök gärna möjligheten att få finansiering hos myndigheter som Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Naturvårdsverket eller hos de strategiska innovationsprogrammen.  

Horisont Europa

Europeiska kommissionen utlyser medel för innovationsupphandling inom ramen för Horisont Europa. Det är möjligt att få stöd för förkommersiell upphandling, upphandling av nya lösningar, samordnings- och stödprojekt samt generellt stöd till innovationsupphandling. 

Definitioner och begrepp inom EU