Start
En person kollar på en surfplatta.

Upphandlar för mer delaktighet i kommunen

Publicerad 07 januari 2020
  • Trendens

Självständiga medborgare oberoende av kommunen – med det målet angrep Skellefteå kommun utmaningen att leta efter digitala lösningar för personer med lägre kognitiv förmåga. Snart har de en ny innovativ lösning på plats.

Den här artikeln ingick i Trendens 2019.

Medborgarnas behov i fokus

Målsättningen för Skellefteå kommun är att varje person ska ses som kompetent utifrån egen förmåga. Med hjälp av digital teknik vill kommunen skapa trygghet och ge ökad självständighet till människor som behöver stöd för att exempelvis passa tider, åka buss eller gå till tandläkaren.

– Genom en tillgänglighets­anpassad medborgar­dialog tog vi reda på vilka behov som skapar självständighet. Det som efterfrågades var exempelvis e-bokning av tvätt­stugan och tillgång till chattar med handläggare, berättar Carina Norman, verksamhets­utvecklare i kommunen.

Med svaren gick de vidare och genomförde en så kallad innovationssprint. Resultatet blev en prototyp på ett digitalt stöd som testade tillsammans med målgruppen och fick arbetsnamnet Digital Coach.

"Genom en tillgänglighetsanpassad medborgardialog tog vi reda på vilka behov som skapar självständighet."

Samarbete med näringslivet gav riktning

– Det fanns konsensus i att idén var bra och alla ville också fortsätta. Men det saknades en färdig tjänst eller produkt att upphandla som inte skulle ägas, utan enbart användas, av Skellefteå kommun. Det skapade en osäkerhet kring metod och modell för hur vi skulle upphandla, säger Carina Norman. 

Tillsammans med Skellefteå Science City och kommunens inköpsavdelning beslutade de att samarbeta med det privata näringslivet ytterligare. För att förankra höll de i en workshop där de bjöd in såväl företag som medborgare och kommunala representanter.

Öppnade upp för nya lösningar i upphandlingen

Nästa steg var att upphandla en leverantör som var beredd att själva ta en risk. För att främja innovation innehöll upphandlingsunderlaget väldigt lite detaljstyrning kring form och teknik, men desto skarpare formulering av syfte, mål, målgrupp med funktionskrav. De lämnade också öppet för företag att själva föreslå affärsmodell.

– Nu är lösningen snart klar och målgruppen har hela tiden varit med för att säkra kvalitet och funktion så att de faktiskt kan bli mer självständiga i sin vardag, säger Carina Norman.

3 tips från Carina utifrån hennes erfarenheter

  1. Gör ett grundligt förarbete och en nytto-värdering som bygger på att det verkligen ger något för invånaren, att det är rätt problem ni löser. Det är bra att luta sig mot om kritiska röster höjs.
  2. Håll ut! Tänk på implementeringen redan under framtagandet. Ta med personerna det berör – det är invånarnas tjänst inte tjänstepersonernas. Vi är möjliggörarare inte ägare.
  3. I implementeringsfasen, välj ett antal medarbetare och brukare som får testa först och sedan kan vara goda exempel.

Så lyckas ni med innovationsupphandling

Brist på tid och avsaknad av resurser anges oftast som orsak till att det inte händer något eller att det går för sakta. Faktorer som visat sig avgörande för att lyckas är:

  • politiskt beslutad satsning med syfte och effektmål
  • rätt kompetenser som har förankring och mandat i den egna organisationen
  • tillåtande klimat där mod att testa uppmuntras och det finns tillit till organisationens kompetens.

Läs mer