Start

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. De arbetsrättsliga villkoren omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK). Villkoren har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och SEKO (Facket för service och kommunikation) samt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2021–2023 mellan Almega Tjänsteförbunden och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Kollektivavtalens giltighetstid: 2021-01-01 till och med 2023-05-31. Tänk på att det finns två olika villkorsbilagor (bilaga 1a och bilaga 1b). Läs mer om vilken bilaga som ska användas under "Information om hållbarhetskriteriet" nedan.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11168:2
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Engelska:
Finns inte på engelska