Start

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören har en effektiv riskhantering avseende arbetares rättigheter enligt ILO:s kärnkonventioner i sin egen verksamhet och i leveranskedjan hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11238
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner