Start

Lagstadgad klimatdeklaration

Från och med 2022-01-01 är det lagkrav på att klimatdeklaration ska vara upprättad inför slutbesked. Detta gäller, med vissa undantag, för alla nya byggnader. För krav på siffersatta minskningar av klimatbelastning finns andra krav. 

KravID

11493

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Entreprenören ska till beställaren, leverera färdigställd förlaga till klimatdeklaration. Uppdraget avser de av beställaren specificerade byggnaderna.  

Med färdigställd förlaga till klimatdeklaration menas en förlaga som kan användas till registrering av lagstadgad klimatdeklaration. Förlagan ska inkludera alla nödvändiga uppgifter (inklusive data och information) som behövs för att upprätta klimatdeklaration enligt Boverkets formulär.

Förlagan till klimatdeklarationen ska uppfylla samma lag, förordning och Boverkets föreskrift som gäller för klimatdeklaration enligt lag.   

Förlagan till klimatdeklaration ska levereras till beställaren senast inför slutbesiktning.
Endast beställaren äger rätten att godkänna levererade förlagor till klimatdeklarationer.