Start

Säkerställ klimatkrav i betonghantering

Valet av betongkvalitet har en betydande påverkan på ett projekts totala klimatpåverkan. Syftet med detta kontraktsvillkor är att säkerställa den låga klimatpåverkan som valts i projekteringen eller tidigare, genom val av betongkvalitet med lägre klimatpåverkan. Begränsningen vid val av betong är ofta den satta tidplanen med krav på uttorkningstider. Genom att i god tid planera för den kravställda betongkvaliteten ges förutsättningar att efterleva kravet. För siffersatta krav på minskad klimatpåverkan finns andra krav som bör användas.

KravID

11491

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

(OBS till beställaren: För AMA-rubricering, var god se under information om kravet.)

I produktionsskedet (byggskedet / när byggnader med mera byggs) gäller följande:

Betongkvaliteter som är föreskrivna i styrande handlingar får inte ändras till varianter som medför högre, eller har högre klimatpåverkan.

Tidplanerna ska beakta de uttorkningstider som krävs för att uppnå lägre energianvändning och klimatpåverkan ifrån och i samband med uttorkning.

Tidplanerna ska beakta de uttorkningstider som krävs för föreskrivna betongkvaliteter.

Tidplanerna ska tas fram i ett tidigt skede i samverkan mellan entreprenör och betongleverantör.