Start

Storköksutrustning- Serveringsutrustning

Serveringsutrustning som ska säkerställa att maten hålls varm eller kall innefattas i denna undergrupp. Det är relevant att säkerställa att utrustningen är isolerad för att minska energiförluster.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Storköksutrustning- Serveringsutrustning
Ladda nerBeskrivning
EnergianvändningBasnivåTeknisk specifikation
KöldmedierAvancerad nivåTeknisk specifikation
IsoleringsmaterialBasnivåTeknisk specifikation
Utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor