Start

Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)

Nivå: Basnivå

Produkter som är behandlade med biocider (antimikrobiell funktion) innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö, samt kan påskynda utvecklingen av resistensbildning hos bakterier.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10036:1
Grupp:
Diskmaskin