Start

Kemikaliekrav fordonsdäck

Nivå: Basnivå

REACH är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier. Förordningens syfte är att reglera kemiska ämnen, dels ämnet som sådant men även när det används i blandningar. Genom att ställa krav på kemikalier kan upphandlande myndigheter bidra till Sveriges miljömål "Giftfri miljö".

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10322:1
Grupp:
Däck
Engelska:
Finns inte på engelska