Start

Producentansvar

Nivå: Basnivå

Detta krav är ett lagkrav och regleras i förordning (1994:1236). Producentansvaret innebär att en producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat <br />miljömässigt godtagbart sätt.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10683
Grupp:
Däck
Engelska:
Finns inte på engelska