Start

Biocider (antimikrobiell funktion) i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Leksaker som är behandlade med biocidprodukter kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom detta krav undviks varor som är biocidbehandlade. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11040:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker