Start

Produkter CE-märkta som leksaker

Det är leverantören/tillverkaren som väljer om en produkt är en leksak och därmed ska CE-märkas. Läs mer om märkning av leksaker på Konsumentverkets webbplats. CE-märkta leksaker kan utöver sådant som vanligtvis betraktas som leksaker även omfatta vissa produkter för kreativt skapande och viss idrottsmateriel. CE-märkta produkter har testats enligt kraven i leksaksdirektivet på mekanisk och fysikalisk säkerhet, det innebär bland annat att leksaker avsedda för barn under tre år inte innehåller smådelar. Även brännbarhet som antändlighet och brinnhastighet har testats. Alla produkter som är CE-märkta är inte leksaker. Det finns CE-märkningar för flera andra produktområden. Läs mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Produkter CE-märkta som leksaker
Ladda nerBeskrivning
Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Mjukgörare i produkter av plast CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Migration av bisfenoler från polykarbonatplast i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Migration av bisfenoler från polykarbonatplast i produkter CE-märkta som leksakerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Klorfri plast i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTilldelningskriterier
Konserveringsmedel i vattenbaserade produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Doftämnen i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Formaldehyd i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Färgämnen i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Migration av nitrosaminer från produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Biocider (antimikrobiell funktion) i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksakerBasnivåTeknisk specifikation
Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksakerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåTeknisk specifikation
Systematiskt arbete med tillgänglighet och universell utformningAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor