Start

Mjukgörare i produkter av plast CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att begränsa några av de hälsofarliga mjukgörare som kan finnas i plaster och som inte är upptagna på kandidatförteckningen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11042:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker