Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i produkter av plast CE-märkta som leksaker

Krav ID
11042:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående plastdelar i leksaker ska inte innehålla de mjukgörare som listas i tabellen nedan i halter över 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg) per ämne och enskild plastdel1.

Tabell över begränsade mjukgörare och deras cas-nr

Ämne CAS-nummer
Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 och 68515-48-0
Diisodecylftalat (DIDP) 26761-40-0 och 68515-49-1
Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0

Undantag:

Delar av plast som är oåtkomliga för barn eller som utgör mindre än fem viktsprocent av produkten.

1Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara. Det avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts