Start

Biocider (antimikrobiell funktion) i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att undvika varor som är biocidbehandlade. Varor som är behandlade med biocidprodukter kan innehålla ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11040:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker