Start

Formaldehyd i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att minimera innehållet av formaldehyd i leksaker. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11035:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker