Start

Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att minimera innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11038:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker