Start

Migration av bisfenoler från polykarbonatplast i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Syftet med detta krav är att på basnivå begränsa migrationen av bisfenol A och på avancerad nivå även begränsa bisfenolerna B och F. Bisfenoler misstänks kunna skada människans fortplantningsförmåga samt är misstänkt hormonstörande vid låga doser.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11018:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker