Start

Klorfri plast i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att undvika plaster innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11043:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker