Start

Skapandematerial

Vid upphandling av skapandematerial bör kriterierna för leksaker och för skapandematerial användas tillsammans. Detta för att man inte på förhand kan veta om leverantören kommer att erbjuda produkter som är CE-märkta som leksaker eller inte. Leverantören tillämpar då antingen kravet på leksak eller motsvarande krav på skapandematerial beroende på vilken produkt som offereras. Exempel på produkttyper som finns både som CE-märkt leksak och som ej CE-märkt skapandematerial, beroende på om de är avsedda för konstnärligt bruk eller inte, är färgpennor, tuschpennor, kritor och färgtuber. Det är leverantören/tillverkaren som väljer om en produkt är en leksak och därmed ska CE-märkas. Läs mer om märkning av leksaker på Konsumentverkets webbplats. Skapandematerial som inte är CE-märkt som leksak har inte testats enligt kraven i leksaksdirektivet.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Skapandematerial
Ladda nerBeskrivning
Konserveringsmedel i vattenbaserade skapandematerialBasnivåTeknisk specifikation
Formaldehyd i skapandematerial av textilBasnivåTeknisk specifikation
Färgämnen och pigment i skapandematerialBasnivåTeknisk specifikation
Färgämnen och pigment i skapandematerialAvancerad nivåTeknisk specifikation
Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i skapandematerialBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Mjukgörare i skapandematerial av plastBasnivåTeknisk specifikation
Klorfri plast i skapandematerialBasnivåTilldelningskriterier
Doftämnen i skapandematerialBasnivåTeknisk specifikation
Biocider (antimikrobiell funktion) i skapandematerialBasnivåTeknisk specifikation
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåTeknisk specifikation
Systematiskt arbete med tillgänglighet och universell utformningAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor