Start

Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i skapandematerial

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att minimera innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11519
Grupp:
Skapandematerial