Start

Färgämnen och pigment i skapandematerial

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Syftet med detta krav är att begränsa hälsofarliga färgämnen och pigment i skapandematerial.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11090:1
Grupp:
Skapandematerial