Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudisolering mellan rum i samma bostad

Krav ID
10537
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Skiljekonstruktioner mellan rum inom samma bostad ska projekteras enligt Ljudklass B, standard SS 25267:2015 (Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – bostäder. Standarden med rättelser och uppdateringar).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts