Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Effektiva fläktaggregat och fläktar

Krav ID
10963:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: 
AMA VVS & kyl 19 
57 Luftbehandlingssystem 
QE Fläktar 
OCH 
YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem 
YHC.57 Injustering av luftbehandlingssystem 

Ventilationssystemet ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än: 
- Frånluft 0,5 kW/(m3/s) 
- Frånluft med värmeåtervinning 0,75 kW/(m3/s) 
- Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,1 kW/(m3/s) 
- Från- och tilluft med värmeåtervinning 1,5 kW/(m3/s) 

Vid projekteringen och produktionen av byggnaden och dess ventilationssystem ska säkerställas att tryckfallet i ventilationssystem minimeras så att beställarens krav på specifik fläkteleffekt (SFP) kan uppnås. Beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt för projekterat system ska göras. 

Om endast aggregat eller aggregat och don byts ska SFPV-värdet inte överskrida: 
- Från- och tilluft med värmeåtervinning vid ombyggnation 1,7 kW/(m3/s) 

För CAV system ska SFP-värden ovan gälla vid 100 % av det projekterade/dimensionerande luftflödet. Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde 
SFP-värdet för ventilationssystem i flerbostadshus ska räknas utifrån att frånluftsflödet, med en sammanlagringsfaktor från samtliga spiskåpor, är det största flödet.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Effektiva fläktaggregat och fläktar

Krav ID
10963:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: 
AMA VVS & kyl 19 
57 Luftbehandlingssystem 
QE Fläktar 
OCH 
YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem 
YHC.57 Injustering av luftbehandlingssystem 

Ventilationssystemet ska ha en specifik fläkteleffekt (SFP) som är lägre än: 
- Frånluft 0,5 kW/(m3/s) 
- Frånluft med värmeåtervinning 0,75 kW/(m3/s) 
- Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,1 kW/(m3/s) 
- Från- och tilluft med värmeåtervinning 1,3 kW/(m3/s) 

Vid projekteringen och produktionen av byggnaden och dess ventilationssystem ska säkerställas att tryckfallet i ventilationssystem minimeras så att beställarens krav på specifik fläkteleffekt (SFP) kan uppnås. Beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt för projekterat system ska göras. 

Om endast aggregat eller aggregat och don byts ska SFPV-värdet inte överskrida: 
- Från- och tilluft med värmeåtervinning vid ombyggnation 1,5 kW/(m3/s) 

För CAV system ska SFP-värden ovan gälla vid 100 % av det projekterade/dimensionerande luftflödet. Om systemet är behovsstyrt (VAV eller DCV) gäller SFP-värden ovan vid 70 % av maximalt flöde 
SFP-värdet för ventilationssystem i flerbostadshus ska räknas utifrån att frånluftsflödet, med en sammanlagringsfaktor från samtliga spiskåpor, är det största flödet

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts