Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Pumpar och rör

Krav ID
10994:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
5 Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem
PKB Pumpar
(Sätt in nedanstående text.)
Rotodynamiska vattenpumpar som sätts in i byggnaden och dess aggregat eller system ska minst ha ett energieffektivitetsindex MEI på lägst 0,70.
Produktintegrerade eller fristående pumpar och dess aggregat eller system ska minst ha ett energieffektivitetsindex EEI på högst 0,20. Kravet gäller pumpar utan axeltätning kopplade till energieffektivitet.

AMA Hus 14
YTC.15 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik Pumpar.)
Rotodynamiska pumpar ska vara märkta EU:s Eko-designförordning (EG) nr 547/2012.
Energieffektivitetsindex EEI ska följa EU:s Eko-designförordning (EG) nr 622/2012 och nr 641/2009.

Tryckfall i (värme-) ledningar får högst uppgå till 50 Pa/m och tryckfall i hela anläggningen inkl. filter, värmeväxlare m.m. får högst uppgå till 25 MPa.
Produktmärkning och mätning av energieffektivitetsindex MEI ska följa EU:s Eko-designförordning (EG) nr 547/2012.
Om detta krav kombineras med övergripande krav på Byggnadens energianvändning har det övergripande kravet företräde, det vill säga mer ambitiösa kravnivåer kan behövas. 

Isolering av rör för värmesystem och tappvattensystem skall minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för rörinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk. Köldbryggor från rörupphängningar skall beaktas och i möjligaste mån undvikas. Detta krav avser situationer där rörinstallationerna ej omfattas av brand- eller ljudkrav som påverkar rörisoleringens utformning. 

Om värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) beräknas tillgodogöras byggnadens uppvärmning (och kraven på byggnaden därför nås) så ska värmeförlusterna från varmvattensystemet totalt ändå hållas under 4kWh/m2 Atemp.
Om det inte finns några krav på byggnadens nettovärme- och/eller energianvändning, så ska värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) totalt hållas under 4 kWh/m2 Atemp.

Så långt möjligt ska rör för tappvarmvattencirkulation (VVC) samisoleras med rör för tappvarmvatten (VV) men får inte samisoleras med kallvatten. 
All rördragning ska förläggas så de är utbytbara. Instruktioner för demontering ska delges beställaren.
Avsteg från kravet ska godkännas av beställaren och noteras skriftligen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Pumpar och rör

Krav ID
10994:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
5 Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem
PKB Pumpar
(Sätt in nedanstående text.)
Rotodynamiska vattenpumpar som sätts in i byggnaden och dess aggregat eller system ska minst ha ett energieffektivitetsindex MEI på lägst 0,40.
Produktintegrerade eller fristående pumpar och dess aggregat eller system ska minst ha ett energieffektivitetsindex EEI på högst 0,23. Kravet gäller pumpar utan axeltätning kopplade till energieffektivitet.

AMA Hus 14
YTC.15 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik Pumpar.)
Rotodynamiska pumpar ska vara märkta EU:s Eko-designförordning (EG) nr 547/2012.
Energieffektivitetsindex EEI ska följa EU:s Eko-designförordning (EG) nr 622/2012 och nr 641/2009.

Tryckfall i (värme-) ledningar får högst uppgå till 100 Pa/m och tryckfall i hela anläggningen inkl. filter, värmeväxlare m.m. får högst uppgå till 30 MPa.
Produktmärkning och mätning av energieffektivitetsindex MEI ska följa EU:s Eko-designförordning (EG) nr 547/2012.
Om detta krav kombineras med övergripande krav på Byggnadens energianvändning har det övergripande kravet företräde, det vill säga mer ambitiösa kravnivåer kan behövas. 

Isolering av rör för värmesystem och tappvattensystem skall minst uppfylla isolerklass enligt Branschstandard Teknisk Isolering, rekommendationer på isolerklasser för rörinstallationer, version 2020-03-30. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk. Köldbryggor från rörupphängningar skall beaktas och i möjligaste mån undvikas. Detta krav avser situationer där rörinstallationerna ej omfattas av brand- eller ljudkrav som påverkar rörisoleringens utformning. 

Om värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) beräknas tillgodogöras byggnadens uppvärmning (och kraven på byggnaden därför nås) så ska värmeförlusterna från varmvattensystemet totalt ändå hållas under 4kWh/m2 Atemp.
Om det inte finns några krav på byggnadens nettovärme- och/eller energianvändning, så ska värmeförluster från varmvattensystemet (tappvarmvatten och uppvärmning) totalt hållas under 4 kWh/m2 Atemp.

Så långt möjligt ska rör för tappvarmvattencirkulation (VVC) samisoleras med rör för tappvarmvatten (VV) men får inte samisoleras med kallvatten. 
All rördragning ska förläggas så de är utbytbara. Instruktioner för demontering ska delges beställaren.
Avsteg från kravet ska godkännas av beställaren och noteras skriftligen.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts