Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem

Krav ID
10996:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: AMA EL 19 8 Styr- och övervakningssystem (Sätt in nedanstående text.) 

Entreprenören ska projektera luftbehandlingsaggregat så att följande ska kunna avläsas, styras, regleras och övervakas: 

• luftflöden, 

• lufttemperaturer, 

• verkningsgradsmätningar av värmeväxlare 

• SFP-tal (specifik fläkteffekt) på fläktar 

 

Avläsning, styrning, reglering och övervakning ska projekteras så att det är möjligt att koppla upp luftbehandlingsaggregat mot ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem. Avläsning och styrning ska även kunna ske på plats. 

Larmgränser för avvikelser eller driftfel ska projekteras. 

AMA EL 19 YHB.8 Kontroll av styr- och övervakningssystem (Under denna rubrik anges hur kontroll av styrnings- och övervakningssystem ska ske).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts