Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudnivå

Krav ID
10062:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudtrycksnivån för diskmaskiner ska maximalt uppgå till nivåerna enligt tabellen nedan. Ljudtrycksnivån ska mätas enligt EN 11203 eller EN 11204 eller likvärdig standard.

Diskmaskinstyp Ljudtrycksnivå
Underbänksdiskmaskin 65 dB(A)
Huvdiskmaskin 67 dB(A)
Grovdiskmaskin (med/utan granuler) 70 dB(A)
Tunnel- och banddiskmaskin 70 dB(A)
Kombidiskmaskin 70 dB(A)

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D
XLF.1 Korgdiskmaskiner
XLF.11 Underbänksdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner
XLF.2 Banddiskmaskiner
XLF.3 Grovdiskmaskiner
XLF.31 Grovdiskmaskiner utan granuler
XLF.32 Grovdiskmaskiner med granuler
XLF.4 Kombidiskmaskiner
XLF.41 Kombidiskmaskiner utan granuler
XLF.42 Kombidiskmaskiner med granuler
XLF.8 Diverse diskmaskiner i storkök e d
XLF.85 Kombidiskmaskiner för brickor, bestick e d

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts