Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Värmeåtervinning av överskottsånga

Krav ID
10848:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Tunneldiskmaskiner ska ha värmeåtervinning av utgående överskottsånga installerat.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLF.13 Tunneldiskmaskiner

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Värmeåtervinning av överskottsånga

Krav ID
10848:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Tunnel-, band- och huvdiskmaskiner ska ha värmeåtervinning av utgående överskottsånga installerat.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D
XLF.1 Korgdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner
XLF.2 Banddiskmaskiner

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts